Søkeresultat: Avtalespesialister

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Legeforeningen oppfordrer til å besvare inntekts- og kostnadsundersøkelsen

IKU er verktøyet som benyttes for å dokumentere utviklingen i inntekter og utgifter i praksis. Det er derfor viktig med høy oppslutning, en lav svarprosent vil svekke mulighetene for å nå frem i normaltarifforhandlingene. Ny frist til å besvare undersøkelsen er satt til 15. september 2013.

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2013

Legeforeningen har oppnådd  enighet med staten om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Økonomisk kortslutning om avtalepraksis

- Skal man sammenlikne produktiviteten hos avtalespesialist med sykehusene, må man begrense den til sykehusenes poliklinikker.

Opplæring i sykmeldingsarbeid: Egenerklæring må sendes elektronisk

En del leger sender egenerklæring om fullført opplæring i sykmeldingsarbeid som brevpost. Men egenerklæringen må sendes elektronisk til Nav.

4 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Avtalespesialister