Søkeresultat: Etikk

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kurs om genetikk i klinisk praksis

12. og 13. februar arrangeres for første gang kurset «Genetikk i klinisk praksis», et kompetansehevende kurs for alle spesialiteter. Målet er å styrke legers kunnskap om genetikk og biomedisin slik at de på en best mulig måte kan møte pasienters behov.

Retten til fortrolig helsehjelp

- Høyesterettsdommen 6. november viser at legers taushetsplikt er vidtrekkende og at selve pasientrelasjonen er underlagt taushetsplikten, skriver advokatene Lars Duvaland og Pål M. Andreassen i tirsdagens VG.

Reservasjon og ny regjering

I samarbeidsavtalen som ble signert mandag denne uken åpner Krf, Høyre og Frp for å gi fastleger reservasjonsmulighet etter dialog med Legeforeningen.

Åpent bekymringsbrev om Syria

Mer enn 50 internasjonalt anerkjente helsetopper uttrykker bekymring for den uholdbare medisinske situasjonen i Syria. De krever at leger og annet helsepersonell skal få utføre jobben uten å risikere angrep.

Legeforeningen tungt representert i Syse-utvalget

Legeforeningen har to representanter i utvalget som skal vurdere hvordan samfunnet skal følge opp alvorlige hendelser og mulige lovbrudd i helsetjenesten.

Presisering om reservasjonsadgang

Landsstyrets vedtak om reservasjonsadgang for leger innebærer ikke en rettighet, men en mulighet for reservasjon ved alvorlige samvittighetsgrunner når dette ikke har negativ påvirkning for pasienten og pasientrettigheter.

Markering mot vold i Tyrkia

Legeforeningen støtter markeringen mot volden i Tyrkia på Youngstorget onsdag 19. juni og mener det er uakseptabelt at tyrkiske leger tvinges til ikke å gi medisinsk behandling til de som demonstrerer.

Bred debatt om reservasjonsadgang

Saken om reservasjonsadgang er krevende fordi det berører viktige og følsomme temaer, både for leger og pasienter. Spørsmålene ble grundig behandlet under Legeforeningens landsstyremøte i Alta torsdag.

Geriatere skeptiske til anti-aldringspille

Professor Astrid Stuckelberger ved Genève universitet møtte kritiske holdninger da hun foredro om fremtidens muligheter til å forsinke aldring.

Pådriver for likeverdige helsetjenester til alle

Alle befolkningsgrupper skal motta likeverdige helsetjenester. Dette skal være uavhengig av kulturbakgrunn, tro og tilhørighet, mener Legeforeningen. Nye policynotater er nå tilgjengelig.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner