Søkeresultat: Fastlege

search

Periode

  • År: Måned:

33 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Opphever stans i behandling av nye veilederavtaler

Ny forskriftsendring sikrer at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege videreføres. Helseministeren grep inn etter henvendelse fra Legeforeningen.

Midlertidig stopp i behandling av nye veilederavtaler for EU/EØS-utdannede

Behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/ EØS land er midlertidig stanset. Legeforeningen arbeider nå for å unngå uhensiktsmessige konsekvenser.

Høring i Stortinget om reservasjon

Legeforeningen vektla åpenhet og ivaretakelse av pasientens grunnleggende rettigheter i høringen som fant sted torsdag formiddag.

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Forventninger til statsbudsjettet 2014

Legeforeningen forventer friske midler til sykehusene og satsing på det kommunale legetjenestetilbudet når statsbudsjettet legges frem mandag 14. oktober.

Nytt e-læringskurs om informasjonssikkerhet på legekontorer

Å etterleve regler om informasjonssikkerhet kan være krevende for legekontorer. Fra onsdag denne uken tilbyr Legeforeningen et nytt e-læringskurs som gjør dette enklere.

Reservasjon og ny regjering

I samarbeidsavtalen som ble signert mandag denne uken åpner Krf, Høyre og Frp for å gi fastleger reservasjonsmulighet etter dialog med Legeforeningen.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Legeforeningen oppfordrer til å besvare inntekts- og kostnadsundersøkelsen

IKU er verktøyet som benyttes for å dokumentere utviklingen i inntekter og utgifter i praksis. Det er derfor viktig med høy oppslutning, en lav svarprosent vil svekke mulighetene for å nå frem i normaltarifforhandlingene. Ny frist til å besvare undersøkelsen er satt til 15. september 2013.

Oppfordres til å ta sykmeldingskurs

Legeforeningen og Allmennlegeforeningen følger opp regjeringens forskrift som legger til grunn at leger med rett til å sykmelde må dokumentere god kunnskap om sykmeldingsarbeid.

Presisering om reservasjonsadgang

Landsstyrets vedtak om reservasjonsadgang for leger innebærer ikke en rettighet, men en mulighet for reservasjon ved alvorlige samvittighetsgrunner når dette ikke har negativ påvirkning for pasienten og pasientrettigheter.

Løsninger for fremtiden

- Legeforeningen har bevist at den utgjør en forskjell, og vi skal fortsatt bidra med løsningene for en bedre helsetjeneste. Gode rammevilkår for utøvelse av legeyrket er langt fra bare en kjerneoppgave for foreningen, men en forutsetning for all god pasientbehandling.

Bred debatt om reservasjonsadgang

Saken om reservasjonsadgang er krevende fordi det berører viktige og følsomme temaer, både for leger og pasienter. Spørsmålene ble grundig behandlet under Legeforeningens landsstyremøte i Alta torsdag.

Leger fikk medhold i sak mot Skatteetaten

Gjøvik tingrett har avsagt dom i saken om beregningsgrunnlaget for avskrivbar goodwill for to leger.

Stortingshøring om morgendagens omsorg

Legeforeningen understreket behovet for en nasjonal legebemanningsnorm og at velferdsteknologien må være drevet av medisinske behov i stortingshøringen om morgensdagens omsorg.

Allmennlegeprisen 2013 til Ole Andreas Bjordal

Bjordal hedres for gjennombruddet med e-resept og at verktøyet er godt integrert i allmennlegenes kliniske hverdag. Prisen ble delt ut på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Bodø onsdag kveld.

Kari Sollien ny leder i Allmennlegeforeningen

Etter to perioder som leder i Allmennlegeforeningen (AF), overlater Trond Egil Hansen roret til Kari Sollien. Valg av ny leder og nytt styre skjedde på AFs landsrådsmøte i Bodø onsdag ettermiddag.

33 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Fastlege