Søkeresultat: Finansiering

search

Periode

  • År: Måned:

31 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Bedre refusjoner for privatpraktiserende leger på kurs

Utdanningsfondet vil dekke kursavgifter ved deltakelse i veiledningsgrupper i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin fra 1. januar, 2014.

Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Positivt sykehusløfte fra Høyre

Høyre la mandag frem ti tiltak som skal styrke kvaliteten på offentlige sykehus. - Legeforeningen støtter flere av tiltakene og mener det er positivt at vi nå kan forholde oss til tydeligere og mer konkrete løfter, sier president Hege Gjessing.

Viser vilje til å satse på sykehus

Arbeiderpartiet lovet i dag 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Det viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten. For Legeforeningen og for norske velgere er det nå viktig å få et like tydelig løfte fra opposisjonen, sier president Hege Gjessing.

Helsepolitisk debatt i Arendal

President Hege Gjessing møter helseministeren, partiledere og sentrale helsepolitiske aktører til nasjonal helsedebatt. Debatten vil bli sendt direkte på Arendalsuka sin hjemmeside og på TV2 Nyhetskanalen.

Norges reelle helseutgifter er lave

Legeforeningen rydder nok en gang opp i mytene om norske helseutgifter. - Faktum er at når vi tar i betraktning at Norge er et av verdens rikeste land, bruker vi usedvanlig lite penger på helsetjenester.

Et steg i riktig retning

Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus som i dag ble lagt frem. Legeforeningen mener fremdeles at det er behov for en investeringspakke for bygg og utstyr.

Hva slags sykehus vil vi ha?

Dette var det sentrale spørsmålet landsstyret tok fatt på under den faglige delen av årets helsepolitiske debatt.

Tallenes klare tale

Ferske tall fra Legeforeningens investeringsrapport ble presentert for landsstyret under den helsepolitiske debatten tirsdag. Tallenes tale er klar: Det er fortsatt en lang vei å gå for å sikre pasientene optimale sykehusbygg og oppdatert medisinskteknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten.

- Sykehusplanen må være bredt forankret

Legeforeningens president Hege Gjessing innledet landsstyremøtets helsepolitiske debatt, Sykehus for fremtiden, ved å understreke behovet for en åpen og demokratisk diskusjon om hvilke mål, rammer og funksjoner fremtidens sykehus skal ha.

Hvor er satsingen på fysisk aktivitet?

Legeforeningen støtter visjonene og den brede samfunnstilnærmingen i regjeringens folkehelsemelding, men etterlyser forpliktende tiltak om fysisk aktivitet i skolen og et differensiert momssystem på matvarer. Det var foreningens hovedbudskap i stortingshøringen om meldingen.

IKT-løftet som uteblir

Det er positivt at regjeringen bevilger 70 millioner kroner ekstra for å følge opp stortingsmeldingen «Én innbygger - én journal» i revidert nasjonalbudsjett 2013. Men, dette er langt fra nok for å sikre en god, nasjonal IT-løsning.

Sykehusforslag som forplikter

Legeforeningen støtter mye av det som legges frem i representantforslaget fra Høyre om sykehusbygg og forventer politisk handlekraft til å bruke de pengene som trengs.

Landsrådsmøte og vårkurs i Overlegeforeningen

Overlegeforeningens vårkurs og ordinære landsrådsmøte avholdes på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo 25.-26. april.

31 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Finansiering