Søkeresultat: Folkehelse

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Gratulerer TV-aksjonen med rekordinnsamling

Mer enn 100 000 bøssebærere banket sist søndag på dører landet over og samlet inn over 224 millioner kroner. Legeforeningens bidrag er på 50 000 kroner.

Løsninger for fremtiden

- Legeforeningen har bevist at den utgjør en forskjell, og vi skal fortsatt bidra med løsningene for en bedre helsetjeneste. Gode rammevilkår for utøvelse av legeyrket er langt fra bare en kjerneoppgave for foreningen, men en forutsetning for all god pasientbehandling.

Hvor er satsingen på fysisk aktivitet?

Legeforeningen støtter visjonene og den brede samfunnstilnærmingen i regjeringens folkehelsemelding, men etterlyser forpliktende tiltak om fysisk aktivitet i skolen og et differensiert momssystem på matvarer. Det var foreningens hovedbudskap i stortingshøringen om meldingen.

Stortingshøring om morgendagens omsorg

Legeforeningen understreket behovet for en nasjonal legebemanningsnorm og at velferdsteknologien må være drevet av medisinske behov i stortingshøringen om morgensdagens omsorg.

Gjennomslag for forbud mot transfett

Det er bra at helseministeren vil forby transfett, men det skorter på et forpliktende mål om en times fysisk aktivitet i skolen hver dag i ny folkehelsemelding.

Etablerer topplederforum innen helse og omsorg

President Hege Gjessing og andre toppledere sitter i helseministerens nyopprettede dialogforum for forskning og innovasjon i helsesektoren. Første møte var mandag 8. april.

Tar du vare på hjernen din?

- Det er mye både samfunnet og hver enkelt av oss kan gjøre for å ta bedre vare på hjernen, sier Are Brean, overlege og leder i Norsk nevrologisk forening.

Vil ha bedre sukkermerking av matvarer

- Bruk teskjeer som måleenhet isteden for sukker per gram, mener Legeforeningen.

Til kamp mot festrøyken

Helsedirektoratet lanserte torsdag en ny tobakkskampanje rettet mot dem som røyker av og til. Legeforeningen støtter kampanjen.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Folkehelse