Søkeresultat: Forskning

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Akademikerprisen til Alexander Cappelen

Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Alexander Cappelen, er kåret til årets vinner av Akademikerprisen.

Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

Engasjert debatt om fremtidens spesialitetsstruktur

Fremtidig spesialitetsstruktur var den store debatten på landsstyremøtets andre dag. Kirurgi og indremedisin engasjerte delegatene.

Stipend og priser til leger

Stort reisestipend og priser for legers vitenskapelige innsats ble i dag delt ut under Legeforeningens landsstyremøte.

Gjennomslag for forbud mot transfett

Det er bra at helseministeren vil forby transfett, men det skorter på et forpliktende mål om en times fysisk aktivitet i skolen hver dag i ny folkehelsemelding.

Geriatere skeptiske til anti-aldringspille

Professor Astrid Stuckelberger ved Genève universitet møtte kritiske holdninger da hun foredro om fremtidens muligheter til å forsinke aldring.

Etablerer topplederforum innen helse og omsorg

President Hege Gjessing og andre toppledere sitter i helseministerens nyopprettede dialogforum for forskning og innovasjon i helsesektoren. Første møte var mandag 8. april.

NRK tar med seerne inn i operasjonsstua

NRK Puls følger opp suksessen «kirurgisk helaften» fra i fjor. Gjennom fire programmer vises de mest avanserte operasjonene som utføres på norske sykehus i dag. Første sending er mandag 8. april.

Varsler bedre kår for forskning

Forskning er grunnpilaren i norsk helsetjeneste og en forutsetning for å opprettholde høy kvalitet i helsevesenet. Dette er også et av hovedbudskapene i stortingsmeldingen som ble lagt frem fredag 8. mars.

Sykmelder mennesker - ikke diagnoser

Norske legers sykmeldingspraksis skiller seg ikke fra andre land i Skandinavia, viser ny forskning. - Funnene bekrefter at det er en helhetsvurdering av pasientens funksjonsevne som er grunnlaget for sykmelding, ikke hvilket navn (diagnose) legen setter på plagene.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Forskning