Søkeresultat: IKT

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Positivt sykehusløfte fra Høyre

Høyre la mandag frem ti tiltak som skal styrke kvaliteten på offentlige sykehus. - Legeforeningen støtter flere av tiltakene og mener det er positivt at vi nå kan forholde oss til tydeligere og mer konkrete løfter, sier president Hege Gjessing.

Viser vilje til å satse på sykehus

Arbeiderpartiet lovet i dag 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Det viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten. For Legeforeningen og for norske velgere er det nå viktig å få et like tydelig løfte fra opposisjonen, sier president Hege Gjessing.

Et steg i riktig retning

Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus som i dag ble lagt frem. Legeforeningen mener fremdeles at det er behov for en investeringspakke for bygg og utstyr.

IKT-løftet som uteblir

Det er positivt at regjeringen bevilger 70 millioner kroner ekstra for å følge opp stortingsmeldingen «Én innbygger - én journal» i revidert nasjonalbudsjett 2013. Men, dette er langt fra nok for å sikre en god, nasjonal IT-løsning.

Allmennlegeprisen 2013 til Ole Andreas Bjordal

Bjordal hedres for gjennombruddet med e-resept og at verktøyet er godt integrert i allmennlegenes kliniske hverdag. Prisen ble delt ut på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Bodø onsdag kveld.

Kari Sollien ny leder i Allmennlegeforeningen

Etter to perioder som leder i Allmennlegeforeningen (AF), overlater Trond Egil Hansen roret til Kari Sollien. Valg av ny leder og nytt styre skjedde på AFs landsrådsmøte i Bodø onsdag ettermiddag.

Stortingshøring om én innbygger - én journal

Legeforeningen er positiv til visjonen om én digital journalløsning for hver innbygger. - Men for å nå målet trengs mer kunnskap, et finansieringsløft fra staten og at personvernet ivaretas på en god måte, understreket foreningen i tirsdagens høring. 

8 sider. Side 1 av 1

search

Emner