Søkeresultat: Juridisk bistand

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Retten til fortrolig helsehjelp

- Høyesterettsdommen 6. november viser at legers taushetsplikt er vidtrekkende og at selve pasientrelasjonen er underlagt taushetsplikten, skriver advokatene Lars Duvaland og Pål M. Andreassen i tirsdagens VG.

Prinsipiell seier i Høyesterett

Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvet i alle rettsinstanser. Nå er han fullstendig frifunnet av Høyesterett.

Tilbud om turnusstilling utenom fristen

De siste dagene er det blitt kjent at enkelte helseforetak har tilbudt turnussøkere stilling tidligere enn de fristene som er fastsatt av Helsedirektoratet. Denne ansettelsespraksisen er i strid med turnusforskriftens system.

Full seier i saken mot Avisa Nordland

Terskelen er høy for å vinne injuriesaker i Norge, så Legeforeningen er fornøyd med at Rastislav Kunda har fått fullt medhold i ærekrenkelsessaken mot Avisa Nordland.

Plukket fra hverandre dekningen til Avisa Nordland

- Avisa Nordland fremstilte saken riv ruskende galt og har gjennom sin dekning gitt inntrykk av at «her har det gått vilt for seg», sa Rastislav Kundas advokat, Synne Bjørvik Staalen, i sin prosedyre i Salten tingrett i dag.

5 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Juridisk bistand