Søkeresultat: Kvalitet

search

Periode

  • År: Måned:

50 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Forventninger til statsbudsjettet 2014

Legeforeningen forventer friske midler til sykehusene og satsing på det kommunale legetjenestetilbudet når statsbudsjettet legges frem mandag 14. oktober.

Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

Legeforeningens nye lederkurs i gang

Førstelinjeledere fra hele landet samlet seg på Askeladdens hus på Soria Moria i Oslo for å ta del i Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse.

Tomme rom på Aker, korridorpasienter på Ahus

Fredag var det 34 korridorpasienter på Ahus, på Aker er det tomme pasientrom, skriver Aftenposten.no i dag.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Skivebom om samhandlingsreformen

- Når leger varsler fra om at de presses til å skrive ut pasienter for tidlig, er det et alvorlig signal om at samhandlingsreformen ikke fungerer. I stedet for å ta grep, skyver statsministeren ansvaret over på legene, skriver president Hege Gjessing i dagens Aftenposten.

Positivt sykehusløfte fra Høyre

Høyre la mandag frem ti tiltak som skal styrke kvaliteten på offentlige sykehus. - Legeforeningen støtter flere av tiltakene og mener det er positivt at vi nå kan forholde oss til tydeligere og mer konkrete løfter, sier president Hege Gjessing.

Helsepolitisk dyst i Tromsø

President Hege Gjessing deltar på valgkampens store helsepolitiske debatt i Tromsø. Debatten finner sted ved Universitetet i Tromsø og direktesendes på NRK1 fra 21.30.

Viser vilje til å satse på sykehus

Arbeiderpartiet lovet i dag 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Det viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten. For Legeforeningen og for norske velgere er det nå viktig å få et like tydelig løfte fra opposisjonen, sier president Hege Gjessing.

Helsepolitisk debatt i Arendal

President Hege Gjessing møter helseministeren, partiledere og sentrale helsepolitiske aktører til nasjonal helsedebatt. Debatten vil bli sendt direkte på Arendalsuka sin hjemmeside og på TV2 Nyhetskanalen.

Kunnskapsledelse

I disse dager sendes en invitasjon ut til leger som er førstelinjeledere i sykehus om å delta på Legeforeningens nye modulbaserte lederkurs. Målet med utdannelsen er å sikre en fremtidig legeledelse med fokus på kvalitet, trygghet og tillit.

Spørreundersøkelse ved OUS

Legeforeningen offentliggjør resultatet av medarbeiderundersøkelsen utført blant overlegene ved Oslo Universitetssykehus(OUS).

Høring om aldersgrense for fritak av legevakt

Legeforeningen mener at forskriftsendringen som hever aldersgrensen for fritak fra legevakt til 60 år, er produktet av en mangelfull prosess med liten grad av åpenhet og tilstrekkelig utredning.

Feil medisin for legevakten

Landets legevakter trenger et skikkelig kvalitetsløft: Flere fastleger, bedre utstyr og moderne lokaler - ikke pålegg som tvinger fastleger over 55 år inn i systemet, mener Legeforeningen.

50 sider. Side 1 av 3

search

Emner

Fjern Kvalitet