Søkeresultat: Legerollen

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Retten til fortrolig helsehjelp

- Høyesterettsdommen 6. november viser at legers taushetsplikt er vidtrekkende og at selve pasientrelasjonen er underlagt taushetsplikten, skriver advokatene Lars Duvaland og Pål M. Andreassen i tirsdagens VG.

Halvparten av sykehuslegene er nå praksisarbeidere

Høyesterett avgjorde i dag at leger i spesialisering er praksisarbeidere. Dommen omfatter nær halvparten av alle sykehusleger og kan få stor betydning om ikke eier tar ansvar for situasjonen, sier president Hege Gjessing.

Fornying av nettkurs om sakkyndig arbeid

Legeforeningens mest brukte e-læringskurs er nå kledd i ny drakt. Nettkurset i sakkyndig arbeid er obligatorisk for alle nye spesialister, og tas av omlag 700 leger årlig.

Reservasjon og ny regjering

I samarbeidsavtalen som ble signert mandag denne uken åpner Krf, Høyre og Frp for å gi fastleger reservasjonsmulighet etter dialog med Legeforeningen.

Skivebom om samhandlingsreformen

- Når leger varsler fra om at de presses til å skrive ut pasienter for tidlig, er det et alvorlig signal om at samhandlingsreformen ikke fungerer. I stedet for å ta grep, skyver statsministeren ansvaret over på legene, skriver president Hege Gjessing i dagens Aftenposten.

Innfør faste stillinger!

- Sykehusene kan ikke tilby kontinuitet i pasient- og behandlerkontakten, når halvparten av legene er i kortvarige vikariater, skriver lege Liliane Merete Skeidseid på kronikkplass på Aftenposten.no mandag ettermiddag.

Spørreundersøkelse ved OUS

Legeforeningen offentliggjør resultatet av medarbeiderundersøkelsen utført blant overlegene ved Oslo Universitetssykehus(OUS).

Legeforeningen tungt representert i Syse-utvalget

Legeforeningen har to representanter i utvalget som skal vurdere hvordan samfunnet skal følge opp alvorlige hendelser og mulige lovbrudd i helsetjenesten.

Markering mot vold i Tyrkia

Legeforeningen støtter markeringen mot volden i Tyrkia på Youngstorget onsdag 19. juni og mener det er uakseptabelt at tyrkiske leger tvinges til ikke å gi medisinsk behandling til de som demonstrerer.

Leger og ledere

For å sikre en best mulig behandling må ledelsen være mye tettere på fagfolkene og der pasientbehandling utøves, skriver president Hege Gjessing i Dagens Næringsliv.

Løsninger for fremtiden

- Legeforeningen har bevist at den utgjør en forskjell, og vi skal fortsatt bidra med løsningene for en bedre helsetjeneste. Gode rammevilkår for utøvelse av legeyrket er langt fra bare en kjerneoppgave for foreningen, men en forutsetning for all god pasientbehandling.

Hvor er satsingen på fysisk aktivitet?

Legeforeningen støtter visjonene og den brede samfunnstilnærmingen i regjeringens folkehelsemelding, men etterlyser forpliktende tiltak om fysisk aktivitet i skolen og et differensiert momssystem på matvarer. Det var foreningens hovedbudskap i stortingshøringen om meldingen.

- De alvorligst syke må ha trygghet for at de har høyest prioritet

Det er viktig for befolkningen at utredning og behandling skjer innen rimelig tid og at det er forutsigbart at man får behandling. Det var budskapet til Legeforeningen i stortingshøringen om endring i pasient- og brukerrettighetsloven.

Gjennomslag for forbud mot transfett

Det er bra at helseministeren vil forby transfett, men det skorter på et forpliktende mål om en times fysisk aktivitet i skolen hver dag i ny folkehelsemelding.

Årsmøte og seminar i Yngre legers forening

Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte og seminar i Bergen 17.-19. april. Stressmestring og legers arbeidsbelastning er blant temaene.

Etablerer topplederforum innen helse og omsorg

President Hege Gjessing og andre toppledere sitter i helseministerens nyopprettede dialogforum for forskning og innovasjon i helsesektoren. Første møte var mandag 8. april.

Pådriver for likeverdige helsetjenester til alle

Alle befolkningsgrupper skal motta likeverdige helsetjenester. Dette skal være uavhengig av kulturbakgrunn, tro og tilhørighet, mener Legeforeningen. Nye policynotater er nå tilgjengelig.

Fornyelse nedenfra

- Dagens ledelsesideologi i sykehus har spilt fallitt. Ansvar og beslutninger må flyttes nærmere pasientbehandlingen, skriver president Hege Gjessing på kronikkplass i mandagens utgave av Dagens Næringsliv.

18 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Legerollen