Søkeresultat: Pasientrettigheter

search

Periode

  • År: Måned:

11 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Prinsipiell seier i Høyesterett

Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvet i alle rettsinstanser. Nå er han fullstendig frifunnet av Høyesterett.

Halvparten av sykehuslegene er nå praksisarbeidere

Høyesterett avgjorde i dag at leger i spesialisering er praksisarbeidere. Dommen omfatter nær halvparten av alle sykehusleger og kan få stor betydning om ikke eier tar ansvar for situasjonen, sier president Hege Gjessing.

Reservasjon og ny regjering

I samarbeidsavtalen som ble signert mandag denne uken åpner Krf, Høyre og Frp for å gi fastleger reservasjonsmulighet etter dialog med Legeforeningen.

Presisering om reservasjonsadgang

Landsstyrets vedtak om reservasjonsadgang for leger innebærer ikke en rettighet, men en mulighet for reservasjon ved alvorlige samvittighetsgrunner når dette ikke har negativ påvirkning for pasienten og pasientrettigheter.

Bred debatt om reservasjonsadgang

Saken om reservasjonsadgang er krevende fordi det berører viktige og følsomme temaer, både for leger og pasienter. Spørsmålene ble grundig behandlet under Legeforeningens landsstyremøte i Alta torsdag.

Legeforeningen i tre stortingshøringer

Vold i nære relasjoner, psykisk helsevern og pasient- og brukerrettigheter sto på agendaen da Legeforeningen var i Stortinget denne uken.

Pådriver for likeverdige helsetjenester til alle

Alle befolkningsgrupper skal motta likeverdige helsetjenester. Dette skal være uavhengig av kulturbakgrunn, tro og tilhørighet, mener Legeforeningen. Nye policynotater er nå tilgjengelig.

Trenger en bemanningsnorm for sykehjem

Legeforeningen har gjennom flere år påpekt at det bør innføres en bemanningsnorm ved norske sykehjem - en norm som vil stille et minimumskrav til antall ansatte per sykehjemspasient.

Støtter nasjonal strategi for innvandrerhelse

Legeforeningen oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet til å prioritere høyspesialisert behandlingstjeneste til traumatiserte flyktninger.

Stortingshøring om kvalitet og pasientsikkerhet

Det er viktig og riktig at regjeringen varsler en offensiv tilnærming til pasientsikkerhet og kvalitet. - Tiden er overmoden for en slik satsing, og vi har forventninger til mange av tiltakene.

11 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Pasientrettigheter