Søkeresultat: Prioritering

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

Legeforeningens nye lederkurs i gang

Førstelinjeledere fra hele landet samlet seg på Askeladdens hus på Soria Moria i Oslo for å ta del i Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse.

Tomme rom på Aker, korridorpasienter på Ahus

Fredag var det 34 korridorpasienter på Ahus, på Aker er det tomme pasientrom, skriver Aftenposten.no i dag.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Helsepolitisk dyst i Tromsø

President Hege Gjessing deltar på valgkampens store helsepolitiske debatt i Tromsø. Debatten finner sted ved Universitetet i Tromsø og direktesendes på NRK1 fra 21.30.

Viser vilje til å satse på sykehus

Arbeiderpartiet lovet i dag 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Det viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten. For Legeforeningen og for norske velgere er det nå viktig å få et like tydelig løfte fra opposisjonen, sier president Hege Gjessing.

Norges reelle helseutgifter er lave

Legeforeningen rydder nok en gang opp i mytene om norske helseutgifter. - Faktum er at når vi tar i betraktning at Norge er et av verdens rikeste land, bruker vi usedvanlig lite penger på helsetjenester.

Kunnskapsledelse

I disse dager sendes en invitasjon ut til leger som er førstelinjeledere i sykehus om å delta på Legeforeningens nye modulbaserte lederkurs. Målet med utdannelsen er å sikre en fremtidig legeledelse med fokus på kvalitet, trygghet og tillit.

Spørreundersøkelse ved OUS

Legeforeningen offentliggjør resultatet av medarbeiderundersøkelsen utført blant overlegene ved Oslo Universitetssykehus(OUS).

Legeforeningen tungt representert i Syse-utvalget

Legeforeningen har to representanter i utvalget som skal vurdere hvordan samfunnet skal følge opp alvorlige hendelser og mulige lovbrudd i helsetjenesten.

Et steg i riktig retning

Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus som i dag ble lagt frem. Legeforeningen mener fremdeles at det er behov for en investeringspakke for bygg og utstyr.

Hva slags sykehus vil vi ha?

Dette var det sentrale spørsmålet landsstyret tok fatt på under den faglige delen av årets helsepolitiske debatt.

Riksrevisjonen på lederseminaret 2013

Legeforeningen arrangerer sitt årlige seminar for ledere av foreningsleddene 17.-18. januar i Oslo. Riksrevisjonens sykehusrapport, om RHF-ene har utspilt sin rolle og om dagens prioriteringer er rettferdige er blant temaene.

15 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Prioritering