Søkeresultat: Samhandling

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Forventninger til statsbudsjettet 2014

Legeforeningen forventer friske midler til sykehusene og satsing på det kommunale legetjenestetilbudet når statsbudsjettet legges frem mandag 14. oktober.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Skivebom om samhandlingsreformen

- Når leger varsler fra om at de presses til å skrive ut pasienter for tidlig, er det et alvorlig signal om at samhandlingsreformen ikke fungerer. I stedet for å ta grep, skyver statsministeren ansvaret over på legene, skriver president Hege Gjessing i dagens Aftenposten.

Spørreundersøkelse ved OUS

Legeforeningen offentliggjør resultatet av medarbeiderundersøkelsen utført blant overlegene ved Oslo Universitetssykehus(OUS).

Mer åpenhet gir bedre ledelse

Når leger og sykepleiere varsler om kritikkverdige forhold, bør de lyttes til, i stedet for å bli stemplet som «vanskelige». Befolkningen forventer en helt annen åpenhet enn det Spekter oppfordrer til, skriver president Hege Gjessing i Dagbladet.

Hvor er satsingen på fysisk aktivitet?

Legeforeningen støtter visjonene og den brede samfunnstilnærmingen i regjeringens folkehelsemelding, men etterlyser forpliktende tiltak om fysisk aktivitet i skolen og et differensiert momssystem på matvarer. Det var foreningens hovedbudskap i stortingshøringen om meldingen.

Kari Sollien ny leder i Allmennlegeforeningen

Etter to perioder som leder i Allmennlegeforeningen (AF), overlater Trond Egil Hansen roret til Kari Sollien. Valg av ny leder og nytt styre skjedde på AFs landsrådsmøte i Bodø onsdag ettermiddag.

- Vi kan og bør bruke mer på helse

Norge ligger i dag midt på treet i Europa når det gjelder pengebruk i helsesektoren. Det viser tall som Legeforeningen presenterer for Aftenposten mandag. Beregningene får støtte fra flere hold.

Vil ha bedre sukkermerking av matvarer

- Bruk teskjeer som måleenhet isteden for sukker per gram, mener Legeforeningen.

Trenger en bemanningsnorm for sykehjem

Legeforeningen har gjennom flere år påpekt at det bør innføres en bemanningsnorm ved norske sykehjem - en norm som vil stille et minimumskrav til antall ansatte per sykehjemspasient.

Knuser myter om helseutgifter

Norge er langt fra å ha verdens høyeste ressursbruk av helsetjenester per innbygger, viser ny studie. Vi har heller ikke et stort overforbruk av sykehustjenester. Dette bekrefter Legeforeningens syn.

Varsku om legevakt

- Når legevaktene drives på bristepunktet, legene har ikke tid til å følge opp jobben skikkelig og i verste fall ikke får behandlet pasientene på en forsvarlig måte, må det ropes et kraftig varsku, skriver president Hege Gjessing i lørdagens utgave av Tønsbergs Blad.

Riksrevisjonen på lederseminaret 2013

Legeforeningen arrangerer sitt årlige seminar for ledere av foreningsleddene 17.-18. januar i Oslo. Riksrevisjonens sykehusrapport, om RHF-ene har utspilt sin rolle og om dagens prioriteringer er rettferdige er blant temaene.

Til kamp mot festrøyken

Helsedirektoratet lanserte torsdag en ny tobakkskampanje rettet mot dem som røyker av og til. Legeforeningen støtter kampanjen.

16 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Samhandling