Søkeresultat: Satsingsområder

search

Periode

  • År: Måned:

43 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Riksrevisjonen slakter Hovedstadsprosessen

- Rapporten reiser alvorlige problemstillinger som må besvares. Det er ingen tvil om at Riksrevisjonen deler vår virkelighetsforståelse om de faktiske forholdene ved Oslo-sykehusene, sier president Hege Gjessing.

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

Halvparten av sykehuslegene er nå praksisarbeidere

Høyesterett avgjorde i dag at leger i spesialisering er praksisarbeidere. Dommen omfatter nær halvparten av alle sykehusleger og kan få stor betydning om ikke eier tar ansvar for situasjonen, sier president Hege Gjessing.

Forventninger til statsbudsjettet 2014

Legeforeningen forventer friske midler til sykehusene og satsing på det kommunale legetjenestetilbudet når statsbudsjettet legges frem mandag 14. oktober.

Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

Legeforeningens nye lederkurs i gang

Førstelinjeledere fra hele landet samlet seg på Askeladdens hus på Soria Moria i Oslo for å ta del i Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Positivt sykehusløfte fra Høyre

Høyre la mandag frem ti tiltak som skal styrke kvaliteten på offentlige sykehus. - Legeforeningen støtter flere av tiltakene og mener det er positivt at vi nå kan forholde oss til tydeligere og mer konkrete løfter, sier president Hege Gjessing.

Innfør faste stillinger!

- Sykehusene kan ikke tilby kontinuitet i pasient- og behandlerkontakten, når halvparten av legene er i kortvarige vikariater, skriver lege Liliane Merete Skeidseid på kronikkplass på Aftenposten.no mandag ettermiddag.

Helsepolitisk dyst i Tromsø

President Hege Gjessing deltar på valgkampens store helsepolitiske debatt i Tromsø. Debatten finner sted ved Universitetet i Tromsø og direktesendes på NRK1 fra 21.30.

Viser vilje til å satse på sykehus

Arbeiderpartiet lovet i dag 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Det viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten. For Legeforeningen og for norske velgere er det nå viktig å få et like tydelig løfte fra opposisjonen, sier president Hege Gjessing.

Helsepolitisk debatt i Arendal

President Hege Gjessing møter helseministeren, partiledere og sentrale helsepolitiske aktører til nasjonal helsedebatt. Debatten vil bli sendt direkte på Arendalsuka sin hjemmeside og på TV2 Nyhetskanalen.

Norges reelle helseutgifter er lave

Legeforeningen rydder nok en gang opp i mytene om norske helseutgifter. - Faktum er at når vi tar i betraktning at Norge er et av verdens rikeste land, bruker vi usedvanlig lite penger på helsetjenester.

Kunnskapsledelse

I disse dager sendes en invitasjon ut til leger som er førstelinjeledere i sykehus om å delta på Legeforeningens nye modulbaserte lederkurs. Målet med utdannelsen er å sikre en fremtidig legeledelse med fokus på kvalitet, trygghet og tillit.

Pasientsikkerheten ved OUS må undersøkes

Legeforeningen ber nå fylkeslegen om å gjennomføre grundige undersøkelser ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det er på høy tid å få svar på om pasientsikkerheten er godt nok ivaretatt.

Feil medisin for legevakten

Landets legevakter trenger et skikkelig kvalitetsløft: Flere fastleger, bedre utstyr og moderne lokaler - ikke pålegg som tvinger fastleger over 55 år inn i systemet, mener Legeforeningen.

Leger og ledere

For å sikre en best mulig behandling må ledelsen være mye tettere på fagfolkene og der pasientbehandling utøves, skriver president Hege Gjessing i Dagens Næringsliv.

Et steg i riktig retning

Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus som i dag ble lagt frem. Legeforeningen mener fremdeles at det er behov for en investeringspakke for bygg og utstyr.

43 sider. Side 1 av 3

search

Emner

Fjern Satsingsområder