Søkeresultat: Spesialistutdanning

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Møter departementet om ny turnusordning

På bakgrunn av at ansettelser i den nye turnusordningen ikke har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte, har Legeforeningen nylig sendt et brev til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Engasjert debatt om fremtidens spesialitetsstruktur

Fremtidig spesialitetsstruktur var den store debatten på landsstyremøtets andre dag. Kirurgi og indremedisin engasjerte delegatene.

Vil styrke etterutdanning av spesialister

Legeforeningen ønsker en styrking av legespesialisters etterutdanning. Dette skal skje gjennom et regulert samarbeid mellom den enkelte lege og arbeidsgiver.

Moderniserer spesialitetsstruktur og etterutdanning

Hvilke spesialiteter skal vi ha og hvilke skal vi ikke ha? Hvordan skal inndelingen mellom hoved- og grenspesialiteter innenfor kirurgiske og medisinske fag være, og skal vi også åpne for grenspesialiteter i andre fag?

Ny fastlegeforskrift fra nyttår

Fastlegeforskriften som ble fastsatt i fjor høst, trådte i kraft 1. januar 2013. Forskriften er en vesentlig omarbeiding av høringsnotatet som Legeforeningen stiller seg bak.

6 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Spesialistutdanning