Søkeresultat: Sykehus

search

Periode

  • År: Måned:

74 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Riksrevisjonen slakter Hovedstadsprosessen

- Rapporten reiser alvorlige problemstillinger som må besvares. Det er ingen tvil om at Riksrevisjonen deler vår virkelighetsforståelse om de faktiske forholdene ved Oslo-sykehusene, sier president Hege Gjessing.

Prinsipiell seier i Høyesterett

Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvet i alle rettsinstanser. Nå er han fullstendig frifunnet av Høyesterett.

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

Halvparten av sykehuslegene er nå praksisarbeidere

Høyesterett avgjorde i dag at leger i spesialisering er praksisarbeidere. Dommen omfatter nær halvparten av alle sykehusleger og kan få stor betydning om ikke eier tar ansvar for situasjonen, sier president Hege Gjessing.

Legeforeningen støtter fylkeslegens ønske om å granske forholdene ved OUS og Ahus

Fylkeslegen ber om at en uavhengig kommisjon ser nærmere på økningen i antall dødsfall under hovedstadsprosessen. Legeforeningen stiller seg bak tiltaket.

Bent Høie ny helseminister

Legeforeningen gratulerer Bent Høie som statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

Ahus-direktøren går av

Hulda Gunnlaugsdottir fratrer sin stilling som administrerende direktør ved Ahus med umiddelbar virkning. Beslutningen om å fratre er fattet i samråd med sykehusets styreleder.

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Forventninger til statsbudsjettet 2014

Legeforeningen forventer friske midler til sykehusene og satsing på det kommunale legetjenestetilbudet når statsbudsjettet legges frem mandag 14. oktober.

Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

Legeforeningens nye lederkurs i gang

Førstelinjeledere fra hele landet samlet seg på Askeladdens hus på Soria Moria i Oslo for å ta del i Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse.

Tomme rom på Aker, korridorpasienter på Ahus

Fredag var det 34 korridorpasienter på Ahus, på Aker er det tomme pasientrom, skriver Aftenposten.no i dag.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Skivebom om samhandlingsreformen

- Når leger varsler fra om at de presses til å skrive ut pasienter for tidlig, er det et alvorlig signal om at samhandlingsreformen ikke fungerer. I stedet for å ta grep, skyver statsministeren ansvaret over på legene, skriver president Hege Gjessing i dagens Aftenposten.

Positivt sykehusløfte fra Høyre

Høyre la mandag frem ti tiltak som skal styrke kvaliteten på offentlige sykehus. - Legeforeningen støtter flere av tiltakene og mener det er positivt at vi nå kan forholde oss til tydeligere og mer konkrete løfter, sier president Hege Gjessing.

Innfør faste stillinger!

- Sykehusene kan ikke tilby kontinuitet i pasient- og behandlerkontakten, når halvparten av legene er i kortvarige vikariater, skriver lege Liliane Merete Skeidseid på kronikkplass på Aftenposten.no mandag ettermiddag.

Helsepolitisk dyst i Tromsø

President Hege Gjessing deltar på valgkampens store helsepolitiske debatt i Tromsø. Debatten finner sted ved Universitetet i Tromsø og direktesendes på NRK1 fra 21.30.

74 sider. Side 1 av 4

search

Emner

Fjern Sykehus