Søkeresultat: Tillitsvalgt

search

Periode

  • År: Måned:

36 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 6.12. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 18.11. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 23.10. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 26.9. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 3.9. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 22.8. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Innfør faste stillinger!

- Sykehusene kan ikke tilby kontinuitet i pasient- og behandlerkontakten, når halvparten av legene er i kortvarige vikariater, skriver lege Liliane Merete Skeidseid på kronikkplass på Aftenposten.no mandag ettermiddag.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 18.6. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 3.6.2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Løsninger for fremtiden

- Legeforeningen har bevist at den utgjør en forskjell, og vi skal fortsatt bidra med løsningene for en bedre helsetjeneste. Gode rammevilkår for utøvelse av legeyrket er langt fra bare en kjerneoppgave for foreningen, men en forutsetning for all god pasientbehandling.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 13.5.2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 29.-30.4. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Landsrådsmøte og vårkurs i Overlegeforeningen

Overlegeforeningens vårkurs og ordinære landsrådsmøte avholdes på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo 25.-26. april.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

AFs 75-årsjubileum og Allmennmedisinsk våruke 2013

Allmennlegene samles mandag til sin våruke i Bodø. I tillegg avholder 75-årsjubilanten Allmennlegeforeningen (AF) sitt landsrådsmøte onsdag 24. april, mens Norsk foreningen for allmennmedisin (NFA) avholder sitt årsmøte torsdag 25. april.

Årsmøte og seminar i Yngre legers forening

Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte og seminar i Bergen 17.-19. april. Stressmestring og legers arbeidsbelastning er blant temaene.

- Vi kan og bør bruke mer på helse

Norge ligger i dag midt på treet i Europa når det gjelder pengebruk i helsesektoren. Det viser tall som Legeforeningen presenterer for Aftenposten mandag. Beregningene får støtte fra flere hold.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 18.3.2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

36 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Tillitsvalgt