Søkeresultat: Lønns- og arbeidsvilkår

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

En langvarig, men konstruktiv prosess har sikret enighet om ny særavtale for legetjenesten i kommunene. Viktige endringer er styrket arbeidstidsvern og bedre økonomisk tilrettelegging for å kunne ta fri dag etter vakt.

Brudd i særavtaleforhandlingene med KS

Partene har konstatert at det ikke var mulig å komme til enighet og forhandlingene er nå brutt.

Legeforeningen oppfordrer til å besvare inntekts- og kostnadsundersøkelsen

IKU er verktøyet som benyttes for å dokumentere utviklingen i inntekter og utgifter i praksis. Det er derfor viktig med høy oppslutning, en lav svarprosent vil svekke mulighetene for å nå frem i normaltarifforhandlingene. Ny frist til å besvare undersøkelsen er satt til 15. september 2013.

Ny normaltariff i kraft fra 1. juli 2013

Legeforeningens oppdaterte taksthefter vil foreligge på nett fra 12. juli 2013 og vil bli sendt ut med tidsskriftet i august. 

Enighet i mellomoppgjør med Spekter

Akademikerne og Spekter kom onsdag ettermiddag til enighet i de avsluttende sentrale forhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg.

Ny normaltariff 2013/2014

Legeforeningen har fått gjennomslag for en ny fremtidsrettet takst for e-konsultasjon. 

Krever oppfølging fra HELFO

I møte med HELFO har Legeforeningen lagt fram det som nå oppleves som hindringer for god praksis og har i brev etter møtet bedt om å få avklart flere problemstillinger. 

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2013

Legeforeningen har oppnådd  enighet med staten om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Enighet i mellomoppgjøret i Virke/HUK

Legeforeningen og Virke har kommet til enighet i sentrale lønnsforhandlinger.

Enighet i sentrale forhandlinger mellom Spekter og Legeforeningen

Legeforeningen og Spekter kom fredag 24. mai til enighet i forhandlingene om overenskomstens sentrale avtaledel - A2.

Mellomoppgjør 2013 - Legeforeningen i Spekter-forhandlinger i dag

I dag kl 1200 startet forhandlingene mellom Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter om Legeforeningens sentrale avtaledel – den såkalte A2-delen.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

Årsmøte og seminar i Yngre legers forening

Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte og seminar i Bergen 17.-19. april. Stressmestring og legers arbeidsbelastning er blant temaene.

Enighet i innledende sentrale forhandlinger med Spekter

Spekter og Akademikerne helse kom fredag til enighet i innledende sentrale forhandlinger om mellomoppgjøret 2013 for helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Startskudd for mellomoppgjøret i sykehus

Årets mellomoppgjør for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus er i gang.

Spekters jakt på Arbeidstilsynet

Spekters syn på Arbeidstilsynet står i sterk kontrast til Legeforeningens syn og tilbakemeldinger vi får fra Spekters egne medlemmer – ledelsen ved sykehus. Det skriver president Hege Gjessing i fredagens utgave av Ukeavisen Ledelse.

16 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Lønns- og arbeidsvilkår