Allmennlegeprisen 2013 til Ole Andreas Bjordal

Bjordal hedres for gjennombruddet med e-resept og at verktøyet er godt integrert i allmennlegenes kliniske hverdag. Prisen ble delt ut på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Bodø onsdag kveld.

Allmennlegeprisen 2013 til Ole Andreas Bjordal
Ole Andreas Bjordal mottar prisen. Foto: Tor Carlsen

- Helsedirektoratet har vært en god støttespiller i dette prosjektet, sa Bjordal da han mottok og takket for prisen.

I komiteens begrunnelse om årets prisvinner, heter det blant annet: «Av og til skjer det man kan kalle et gjennombrudd. På Vestlandet heter det 'å koma inn på en våg du ikkje visste um'. Gjennombrudd kommer ikke av seg selv. Selv den beste idé kan ende som ubrukelig i praksis. Årets prisvinner har nedlagt mye tid, energi og kreativitet på å få en idé til å bli et omfattende, godt verktøy til å håndtere en av de viktigste oppgavene leger ivaretar, hver arbeidsdag. Gjennombruddet heter e-resept.»

Allmennlegeprisen ble innstiftet i 2008 og første gang utdelt i 2009. Dette er den høyeste prisen som deles ut av Allmennlegeforeningen. Prisen er på 15 000 kroner. Prisvinneren får også et grafisk trykk som et varig minne.

Den oppnevnte komiteen for årets pris har bestått av Laila Didriksen (landsråd), Martin Chapman (landsråd), Linda Øglend Rørtveit (styremedlem) og Ivar Halvorsen (styremedlem).

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene