Årsmøte og seminar i Yngre legers forening

Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte og seminar i Bergen 17.-19. april. Stressmestring og legers arbeidsbelastning er blant temaene.

Tema for årsmøteseminaret er sykehuslegers arbeidsbelastning. Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Stockholms Universitet Gunnar Aronsson presenterer en studie om illegitime arbeidsoppgaver og stress i legers arbeid - teori og empirisk studie.

Hva vet vi om legers arbeidsbelastning og stressmestring er også blant temaene som blir belyst.

Årsmøtet starter torsdag 18. april kl 14 og finner sted på Radisson Blu Hotell Norge.