Bedre refusjoner for privatpraktiserende leger på kurs

Utdanningsfondet vil dekke kursavgifter ved deltakelse i veiledningsgrupper i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin fra 1. januar, 2014.

Bedre refusjoner for privatpraktiserende leger på kurs
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Leger som har vært på kurs som omfattes av virkeområdet for ytelser fra Utdanningsfond II, vil i tillegg få dekket utgifter til lunsj og middag, dersom dette inntas på kursstedet eller som ledd i kursarrangementet.

Endringene vil gjelde for kurs avholdt fra 1.1.2014.

Styrkingen av legers rettigheter i forbindelse med deltakelse på kurs har sammenheng med at tilskuddene til fondet har blitt styrket vesentlig de siste to år.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene