Brudd i særavtaleforhandlingene med KS

Partene har konstatert at det ikke var mulig å komme til enighet og forhandlingene er nå brutt.

Brudd i særavtaleforhandlingene med KS
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legeforeningen og kommunenes sentralforbund (KS) har forhandlet om revisjon av sentral forbundsvis særavtale for leger i kommunehelsetjenesten (SFS 2305). Forhandlingene har dreiet seg om innføring av et minimumsvern for leger i legevakt, samt regulering av satser for legevaktsarbeid, turnuslegelønn og godtgjøring.

Avtalen gjelder uendret

Partene har konstatert at det ikke var mulig å komme til enighet og forhandlingene er nå brutt. Tvisteløsninger for særavtaler er nemdsbehandling. Det vil bli informert om den videre prosessen.

Inntil avgjørelse fra nemnden foreligger, vil avtalen for perioden 1.7.2010 - 30.6.2012 gjelde uendret, med unntak av lønn for turnusleger som ble regulert til kroner 441.000,- fra 1.7.2012

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening