Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Saken gjaldt tvist om bruk av midlertidige planer om sommeren ved Oslo universitetssykehus (OUS). Dommen avklarer at arbeidsgiver har anledning til å innføre midlertidige tjenesteplaner uten at det er avtalt adgang til dette i B-delen. Forutsetningen for slik innføring er at varslingsfristene og øvrige vilkår etter A2 og B-delen er fulgt. Dommen tolker også de konkrete bestemmelsene om inngåelse av tjenesteplaner i B-delen ved OUS. Arbeidsretten legger på bakgrunn av Spekters argumentasjon til grunn at arbeidsgivers styringsrett går lengre enn det Legeforening har forutsatt. 

Det får betydning for utviklingen av avtaler framovet lokalt og sentralt. Legeforeningen vil vurdere dommen og betydningen for Legeforeningens posisjonering i kommende forhandlinger med Spekter. 

Avdeling for jus og arbeidsliv
Den norske legeforening