Engasjert debatt om fremtidens spesialitetsstruktur

Fremtidig spesialitetsstruktur var den store debatten på landsstyremøtets andre dag. Kirurgi og indremedisin engasjerte delegatene.

Engasjert debatt om fremtidens spesialitetsstruktur
Hans Petter Aarseth redegjør for landsstyret på vegne av Helsedirektoratet

Leder av yngre legers forening, Johan Torgersen, redegjorde for prosjektgruppens mandat og arbeid for landsstyret. En offensiv og entusiastisk Torgersen kunne fra talerstolen fortelle landsstyret at onsdagens debatt hadde en todelt hensikt. - Vi skal her i dag etablere og videreføre prinsipiell politikk og samtidig gi tilbakemelding på Helsedirektoratets arbeid, sa Torgersen.


Leder i Yngre legers forening, Johan Torgersen

Landsstyret støttet sentralstyrets forslag om at Legeforeningen skal jobbe for at grenspesialitetene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og urologi omgjøres til hovedspesialiteter.

Uenighet om spesialitetsstruktur i indremedisin

Allerede under innledningsforedragene var det mange som tegnet seg på talelisten og det var tydelig at spesialitetsstrukturen engasjerte delegatene. Prosjektgruppelederen meddelte landsstyret at det ikke er enighet om spesialitetsstruktur i indremedisin, men at det er stor enighet om behovet for en styrking av generell indremedisin.

- Flertallet i høringsrunden ønsker at man beholder hoved- og grenspesialiteter i indremedisin, sa Torgersen. Kardiologene ønsker å bli hovedspesialitet og Cecilie Risøe, styremedlem i norsk cardiologisk selskap, ønsket en hurtig overgang. - Det er viktig at endringen skjer hurtig. Fagutviklingen går fort og det har utviklet seg uformell subspesialisering, sa Risøe til landsstyret.

Petter Brelin fra Norsk Forening for Allmennmedisin vektla nødvendigheten av breddekompetanse. - Breddekompetanse i sykehus er viktig for pasientene og for oss. Vi fastleger trenger hjelp fra breddekompetente leger i sykehus, og vi vil takke indremedisinerne, som ikke har kastet seg på bølgen om å gjøre om alle grenspesialitetene til hovedspesialiteter, sa Brelin fra talerstolen.

Landsstyret støttet sentralstyrets forslag om å søke konsensus i de indremedisinske fagmiljøene om fremtidig spesialitetsstruktur og konsekvensutrede hva en overgang til hovedspesialiteter vil ha for breddekompetansen, vaktberedskapen og relasjonen mellom spesialitetene.

Kritisk til Helsedirektoratets forslag om nedkorting av spesialitetsutdanningen

Helsedirektoratets Hans Petter Aarseth gjennomgikk hovedpunktene i direktoratets  utkast til rapport om ny spesialitetsstruktur. I Direktoratets forslag skisseres det en nedkorting av utdanningsløpet. Turnustjenesten er her foreslått som en inkludert del av utdanningen. Det kom mange reaksjoner fra delegatene på innholdet i direktoratets utredning når det gjelder forskning i utdanningsløpet og lengden på spesialistutdanningen. Landsstyret understreket sterkt betydningen av forskningen og at dens plass må bevares i spesialistutdanningen, og Legeforeningen vil arbeide for at forskningens plass i spesialistutdanningen ivaretas på dagens nivå.


Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet

- Forskning er en viktig del av legers grunn-, videre- og etterutdanning, meddelte Torgersen landsstyret.

Legeforeningen er bekymret for nedkortingen i utdanningen og dette engasjerte mange delegater. - Det har vært mye tilbakemelding på utdanningslengde! Vi frykter at den ferdige spesialisten har et lavere nivå med den nye spesialiststrukturen enn den man har i dag. Reduksjon i den spisse enden av spesialiseringstiden gjør at vi blir skeptiske, sier Torgersen.