Enighet i forhandlingene om parallellavtale i Virke-området

Partene har kommet til enighet om avtale for perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Enighet i forhandlingene om parallellavtale i Virke-området
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Parallellavtalen er hovedavtalen mellom Virke og en rekke arbeidstakerorganisasjoner. Nåværende avtale utløper 31. desember 2013. 10. desember 2013 ble det ført forhandlinger mellom hovedorganisasjonen Virke og en rekke arbeidstakerorganisasjoner, herunder Legeforeningen, om revisjon av avtalen.  

De eneste endringer i parallellavtalens tekst blir å finne i avtalens § 3-4 knyttet til politiske demonstrasjonsaksjoner. Forøvrig er det inntatt noen merknader til protokollen og to protokolltilførsler. 

Protokollen fra forhandlingene kan lastes ned fra høyre side.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening