Enighet i innledende sentrale forhandlinger med Spekter

Spekter og Akademikerne helse kom fredag til enighet i innledende sentrale forhandlinger om mellomoppgjøret 2013 for helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Enighet i innledende sentrale forhandlinger med Spekter
President Hege Gjessing, forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland og leder i Spekter Anne-Kari Bratten. Foto: Lise B. Johannessen

Legeforeningen er en del av Akademikerne helse i disse innledende sentrale forhandlingene.

I protokollen har partene avtalt at forhandlingene for område 10 helseforetak og område 4 Lovisenberg skal føres parallelt. Videre skal det innen tirsdag 23. april 2013 avholdes et planleggingsmøte mellom de lokale parter der blant annet tallgrunnlaget for forhandlingene, hvem som omfattes samt fremdriftsplan for oppgjøret avklares. Akademikerne og Legeforeningen er opptatt av at det skal føres reelle lokale forhandlinger på det enkelte helseforetak (mer om dette i protokollen).

Oppstart av A2 forhandlingene er avtalt til 6. mai. Frister knyttet til B-delsforhandlinger for Legeforeningen fastsettes senere.

Hovedoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak og på Lovisenberg Diakonale Sykehus, til sammen ca. 10 800 medlemmer.

Protokollen kan lastes ned fra høyre på siden.