Enighet i mellomoppgjør med Spekter

Akademikerne og Spekter kom onsdag ettermiddag til enighet i de avsluttende sentrale forhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg.

Enighet i mellomoppgjør med Spekter
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Med dette er forhandlingene i mellomoppgjøret 2013 i helseforetakene og på Lovisenberg avsluttet, og de avtalte lønnstilleggene kan utbetales.

For Legeforeningens del har det i år vært et sentralt oppgjør for medisinstudenter, turnusleger og leger i spesialisering, og et lokalt oppgjør for øvrige legegrupper.

Mellomoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak og på Lovisenberg Diakonale Sykehus, totalt ca 13.000 medlemmer av Legeforeningen.

Protokollene kan lastes ned fra høyre side.