Forventninger til statsbudsjettet 2014

Legeforeningen forventer friske midler til sykehusene og satsing på det kommunale legetjenestetilbudet når statsbudsjettet legges frem mandag 14. oktober.

Forventninger til statsbudsjettet 2014
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legeforeningen vil vektlegge sykehusøkonomi og satsingen på det kommunale legetjenestetilbudet når den avtroppende regjering legger frem statsbudsjettet for 2014 førstkommende mandag. 

«Sykehusløftet»
Avtroppende regjering – med Ap i spissen – lovet i valgkampen 12 milliarder kroner mer i friske midler utover lønns- og prisvekst til de offentlige sykehusene i løpet av neste stortingsperiode. Vi forventer derfor at det kommer minst 3 milliarder ekstra til sykehusene i statsbudsjettet for 2014

  • Etterslepet og investeringsbehovet etter mange år med stram økonomisk styring er for stort til at det kan gjennom overskudd på drift. Sykehusene er i dag helt nødt til å kutte i pasienttilbudet for å spare opp pengene som trengs
  • Den tekniske tilstanden på norske sykehusbygg er langt dårligere i 2012 enn i 2007, og mye av det medisinsktekniske utstyret er utdatert. Investeringsbehovet er anslått til ca. 70 milliarder kroner de neste 10 årene
  • Legeforeningen har derfor jobbet hardt for en nasjonal sykehusplan som inneholder en egen investeringspakke

Et bedre kommunalt legetjenestetilbud

  • Det er behov for en større legedekning i kommunene. Skal vi lykkes med samhandlingsreformen, er det helt avgjørende at vi får flere fastleger
  • Norge trenger en nasjonal legevaktreform. I dag er tilbudet til befolkningen for dårlig. Det er for store lokale forskjeller på kvaliteten på tjenestene
  • Legeforeningen ønsker også et samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og KS for å etablere et nasjonalt senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling (SAK)