Høring i Stortinget om reservasjon

Legeforeningen vektla åpenhet og ivaretakelse av pasientens grunnleggende rettigheter i høringen som fant sted torsdag formiddag.

Høring i Stortinget om reservasjon
Hege Gjessing

Legeforeningen møtte til åpen høring vedrørende reservasjon i Helse- og omsorgskomiteen. Bakgrunnen var et representantforslag fra Karin Andersen, Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen i SV. 

Legeforeningen la frem følgende hovedpunkter for komiteen:

  • Det viktigste hensynet som må ivaretas er at alle pasienter, uansett livssituasjon, skal oppleve respekt og forståelse fra sin lege. Det er en grunnleggende forutsetning for legers reservasjonsmulighet at den ikke øver negativ påvirkning på pasienten og pasientens rettigheter
  • Legeforeningen er ikke for en reservasjonsrett, men støtter muligheten til reservasjon som innebærer å overlate enkelte oppgaver til andre ved alvorlige samvittighetskonflikter vedrørende liv og død
  • Åpenhet og informasjon til pasientene er avgjørende ved implementeringen av reservasjonsmuligheten. Legeforeningen forutsetter åpenhet om reservasjonsønsker og det bør foreligge tilgjengelig informasjon når pasientene skal velge fastlege

Legeforeningens høringsnotat til Helse- og omsorgskomiteen kan lastes ned på høyre side.

Legeforeningens delegasjon til Stortinget var president Hege Gjessing og Kari Sollien, leder av Allmennlegeforeningen.

author

Daniel Wærnes
Den norske legeforening

Mer om emnene