Innfør faste stillinger!

- Sykehusene kan ikke tilby kontinuitet i pasient- og behandlerkontakten, når halvparten av legene er i kortvarige vikariater, skriver lege Liliane Merete Skeidseid på kronikkplass på Aftenposten.no mandag ettermiddag.

Innfør faste stillinger!
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Jeg er 34 år og jobber som lege ved Stavanger Universitetssykehus. I løpet av fire år har jeg hatt åtte midlertidige stillinger med varighet fra to til ni måneder. Etter seks år på universitetet og halvannet år i turnus kan jeg se fram til minst fem år til i midlertidige stillinger av kortere eller lengre varighet før jeg får min første faste jobb. For de aller fleste tar det enda lengre tid. Og jeg er ikke alene: 95 prosent av unge leger skyves rundt fra det ene midlertidige engasjementet etter det andre.

Les hele kronikken Innfør faste stillinger! på Aftenposten.no.