Kurs om genetikk i klinisk praksis

12. og 13. februar arrangeres for første gang kurset «Genetikk i klinisk praksis», et kompetansehevende kurs for alle spesialiteter. Målet er å styrke legers kunnskap om genetikk og biomedisin slik at de på en best mulig måte kan møte pasienters behov.

Kurs om genetikk i klinisk praksis
Kurset tar blant annet for seg tolkning av gentester. Illustrasjonsfoto Colourbox.com

Kurset gjelder for leger i alle spesialiteter og er godkjent med 15 timer.  Det tar for seg temaer som etikk og lovgivning, enkel og kompleks arvegang, utviklingshemming og fosterdiagnostikk og rekvirering og tolkning av gentester. Det legges opp til et interaktivt kurs med mange kasuistikker og mye diskusjon. Deltakerne vil bli oppfordret til å bidra med presentasjon av relevante kasuistikker.

- Det viktigste med kurset er å synliggjøre hvilke muligheter og hvilke utfordringer legene står overfor i forhold til genetiske problemstillinger, forteller fagsjef for medisinsk pedagogikk i Legeforeningen Åse Brinchmann-Hansen. 

Etter endt kurs skal deltakerne ha nok kompetanse til å avgjøre hvilke pasienter man håndterer selv, og hvilke personer det er nødvendig å henvise videre til spesialist. De skal også ha kunnskap om hva gentester kan gi av svar og hva man ikke kan få svar på. I tillegg skal kursdeltakerne ha nok kompetanse til å kunne gi råd til pasienter som ønsker eller har hørt om gentesting både i forkant og etterkant.

Påmeldingsfrist er 16. desember.

Mer om emnene