Ledelse i sykehus - Dialogkonferansen 2013

- I mange av våre sykehus er det fortsatt behov for å redusere avstanden mellom ansatte og administrasjon og ledelse, sier president Hege Gjessing.

Ledelse i sykehus - Dialogkonferansen 2013
Hege Gjessing

- God dialog medfører at leder og fagmiljøer samarbeider tett, og blir enige om hva som til enhver tid er den riktige veien videre. Det er et mål for Legeforeningen å bidra til at flere leger velger ledelse og at lederjobbene blir ansett som mer og mer attraktive. De legene som velger ledelse må gis muligheter til å bli så gode ledere som mulig, sier Gjessing.

På Dialogkonferansen 2013 presenteres en FAFO rapport om ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus – ti år etter. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre tar opp utfordringene med styring i norske sykehus. Statsråd Anniken Huitfeldt presenterer hva hun ser som de viktigste utfordringene i norsk arbeidsliv. Riksrevisjonen ved underdirektør Beate Seim Midtlien presenterer funn fra forvaltningsrevisjonen i 2011, og temaet som belyses er lærdom fra omstilling i sykehus - hva kan gjøres bedre?

Utdeling av Legeforeningens lederpris 2013. Denne tildeles avdelingsleder Bjørn Atle Bjørnbeth, leder for gastrokirurgisk- og barnekirurgisk avdeling ved OUS, Ullevål sykehus. Han presenterer sine ledervisjoner etter mottakelse av prisen. Dagen avsluttes med et foredrag av adm. direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen om tillitsvalgte, en ressurs for ledelsen – i et arbeidsliv i forandring.

Konferansen samler nærmere 125 deltakere fra ledelsene ved sykehusene og tillitsvalgte.

author

Ellen Juul Andersen
Den norske legeforening

Legeforeningens årlige dialogkonferanse om ledelse i sykehus arrangeres 19. mars.