Legeforeningen støtter fylkeslegens ønske om å granske forholdene ved OUS og Ahus

Fylkeslegen ber om at en uavhengig kommisjon ser nærmere på økningen i antall dødsfall under hovedstadsprosessen. Legeforeningen stiller seg bak tiltaket.

Legeforeningen støtter fylkeslegens ønske om å granske forholdene ved OUS og Ahus
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legeforeningen støtter fullt ut ønsket fra fylkeslegen ved Oslo og Akershus, Petter Schou, om å granske dødsfallene i forbindelse med hovedstadsprosessen. Legeforeningen har i lang tid ment at omstillingene rundt opprettelsen av OUS og overføringen av pasienter til Ahus, har gått utover pasientsikkerheten og at det er for høy risiko i deler av sykehusene.

Legeforeningen har fulgt sammenslåingen av sykehusene i Oslo tett hele veien. Dårlig planlegging av fusjonen og mangel på vilje til å justere takten i omstillingen underveis, har fått uønskede virkninger for pasienttilbudet. Uttalelsen fra fylkeslegene viser at det er behov for kunnskap om dødsfall som så langt betegnes som unaturlige, det vil si uten forklaring.

Legeforeningen mener at det i tillegg er nødvendig med kunnskap om situasjonen slik den er i dag. På denne måten kan man få kunnskap om status i dag og kartlegge den fremtidige utviklingen i Oslo-området vedrørende befolkningsgrunnlag og kapasitet. Det har vist seg vanskelig å få åpenhet fra ledelsen ved sykehuset og i det regionale helseforetaket om dagens og morgensdagens utfordringer. 

Ifølge VG økte antall unaturlige dødsfall med 30 prosent under prosessen med å slå sammen sykehusene i Oslo-området.