Legeforeningens nye lederkurs i gang

Førstelinjeledere fra hele landet samlet seg på Askeladdens hus på Soria Moria i Oslo for å ta del i Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse.

Legeforeningens nye lederkurs i gang
2013-kullet i Legeforeningens kurs i kunnskapsledelse. Foto: Daniel Wærnes

Lederkurset er et ønske fra ledere i sykehus som har etterlyst et tilbud rettet mot dem og deres arbeidshverdag. Mandag møtte 30 påmeldte førstelinjeledere opp til aller første kursdag.

Handler om visjoner

Arne Refsum, tidligere leder for Overlegeforeningen, ønsket deltakerne velkommen før han ga ordet til president Hege Gjessing. I sin innledning fortalte Gjessing at kursserien ville være sentral i å bygge et større nettverk mellom ledere. Hun understreket også hvor avgjørende det er å ha visjoner i arbeidet som leder:

- Visjoner er viktig for å vise retning fremover, skape enighet i gruppen og sammen nå målene man i felleskap setter seg, forklarte Gjessing. Hun fortalte videre at god og betydningsfull ledelse kan bære ansatte gjennom utfordringer på arbeidsplassen. 

- God ledelse er viktigere enn noensinne og det er for å nå dere ledere som er nærmest pasienten at Legeforeningen har utviklet denne kursserien! slo Gjessing fast.

Den første av fire moduler

Legeforeningens mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Ledelse har stor betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø, for kvalitet og for pasientbehandling. Legeforeningen har derfor invitert interne og eksterne foredragsholdere for å inspirere kursdeltakerne og gi dem noe verdifullt å ta med seg videre.

Den modulbaserte lederopplæringen er basert på fire viktige grunnpilarer for all ledelse: Ansvar, kvalitet, teambygging og verdiledelse. Disse fire hovedelementene vil gå igjen gjennom hele kursserien, men vektlegges forskjellig fra modul til modul.

De tre første modulene blir på Askeladdens hus, mens Modul IV kombineres med en studiereise til utlandet. Kurset vil bli evaluert fortløpende for å innehente verdifulle og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet med å utvikle lederkurs i fremtiden.


author

Daniel Wærnes
Den norske legeforening