Mellomoppgjør 2013 - Legeforeningen i Spekter-forhandlinger i dag

I dag kl 1200 startet forhandlingene mellom Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter om Legeforeningens sentrale avtaledel – den såkalte A2-delen.

Mellomoppgjør 2013 - Legeforeningen i Spekter-forhandlinger i dag
Cathrine Hennig, Spekter (t.v) og Hege Gjessing fører forhandlingene.

Forhandlingene føres parallelt for område 10 helseforetak og område 4 Lovisenberg.

- A2-forhandlingene i et mellomoppgjør innebærer forhandlinger om lønnsoppgjør, sier forhandlingsdirektør i Legeforeningen. Legeforeningens posisjon inn i forhandlingene er resultat av en langvarig prosess i Legeforeningens interne forhandlingsutvalg for Spekter-området. I tillegg til økonomiske krav vil Legeforeningen kreve en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på medisinstudentenes lønns- og arbeidsvilkår i sykehus.

Hovedoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak og på Lovisenberg Diakonale Sykehus, til sammen ca. 12 500 medlemmer i Legeforeningen.