Moderniserer spesialitetsstruktur og etterutdanning

Hvilke spesialiteter skal vi ha og hvilke skal vi ikke ha? Hvordan skal inndelingen mellom hoved- og grenspesialiteter innenfor kirurgiske og medisinske fag være, og skal vi også åpne for grenspesialiteter i andre fag?

Johan TorgersenDette var noen av spørsmålene prosjektleder for utredningen om fremtidig spesialitetsstruktur Johan Torgersen (leder Yngre leders forening) tok opp da Legeforeningen inviterte til arbeidsseminar nylig. 

Fagmiljøene som ble representert ved lederne av spesialitetskomiteene og de fagmedisinske foreningene samt spesialitetsrådet, ble gitt god anledning til å drøfte de ulike problemstillingene. En svært engasjert forsamling ga mange gode innspill til det videre arbeidet.

To viktige utredninger
Sentralstyret har iverksatt utredningsarbeid innenfor to viktige områder: Spesialitetsstruktur og spesialistenes etterutdanning. To arbeidsgrupper ser særskilt på spesialitetsstrukturen i kirurgiske og indremedisinske fag, mens arbeidet med etterutdanning ledes av Morten Selle. 

Utredningen om spesialitetsstruktur beskriver blant annet dagens situasjon og utfordringer relatert til utdanning og spesialitetsstruktur, mens utredningen om etterutdanning blant annet belyser alle sider ved spesialistenes etterutdanning i Norge, også i et internasjonalt perspektiv. Utredningen diskuterer også fordeler og ulemper ved obligatorisk etterutdanning og en eventuell regodkjenningsordning.

Begge utredningene vil bli sendt på bred organisasjonsmessig høring før de blir endelig behandlet på landsstyremøtet i Alta i juni i år.

author

Lise Berit Johannessen
Den norske legeforening