Møter departementet om ny turnusordning

På bakgrunn av at ansettelser i den nye turnusordningen ikke har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte, har Legeforeningen nylig sendt et brev til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Møter departementet om ny turnusordning
Det er behov for lere stillinger for turnusleger. Illustrasjonsfoto Colourbox.com

Hensikten med turnustjenesten er at nyutdannede leger skal tilegne seg kunnskap og erfaring som gir den nødvendige kompetansen til å utøve legeyrket. Alle leger som ønsker å gå videre i et spesialiseringsløp må gjennomføre turnus. Det er derfor svært viktig at turnusordningen fungerer tilfredsstillende og at den gir leger like muligheter til å starte legekarrieren, skriver Legeforeningen i brevet.

Helse- og omsorgsdepartementet har med bakgrunn i brevet invitert Legeforeningen til et møte om oppfølging av ny turnusordning 26. august 2013.

Brevet kan lastes ned fra høyre spalte. Se vedlegg.