Ny normaltariff 2013/2014

Legeforeningen har fått gjennomslag for en ny fremtidsrettet takst for e-konsultasjon. 

Ny normaltariff 2013/2014
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Partene oppnådde onsdag kveld enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster. Forhandlingene om fordeling av takster ble gjennomført innenfor den avtalte økonomiske ramme på 1,8 prosent. Per-capita tilskudd og driftstilskudd justeres også med disse prosentsatsene. I tillegg til den prosentvise økningen av Legeforeningens fond, ble det satt av 10 millioner ekstra til utdanningsfond II.

Den relativt lave rammen, som skyldtes et stort overheng fra i fjor, i tillegg til egenandelsøkningen vedtatt av Stortinget, gjorde at det var lite rom for nye takster i årets oppgjør. Takstfordelingen ble krevende, men Legeforeningen er tilfreds med den enigheten som ble oppnådd. 

Ny takst for e-konsultasjon

Legeforeningen fikk likevel gjennomslag for å etablere en ny takst for e-konsultasjon 2ae. Etter fjorårets forhandlinger etablerte partene en arbeidsgruppe som skulle vurdere en slik takst, og i årets forhandlinger er denne taksten for fastleger nå etablert. 

Nærmere vilkår for bruk av taksten er regulert i ny merknad B9. E-konsultasjon kan tilbys pasienter legen allerede har et behandlingsansvar for, og skal inneholde medisinske vurderinger jfr bruken av begrepet konsultasjon. For å ivareta kravene til taushetsplikt og informasjonssikkerhet er det stilt et krav om at kommunikasjonen skal skje på sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Dette krever portalløsninger som per i dag er ikke er ferdig utviklet, Legeforeningen forventer likevel at e-konsultasjon vil være et tilbud de fleste leger kan gi sine pasienter innen få år.  

Oppdaterte normaltariffhefter

Oppdaterte utgaver av takstheftets kapittel II for henholdsvis fastlegepraksis og spesialistpraksis vil foreligge på Legeforeningens nettsider mandag 1. juli 2013. Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august.  

For en oversikt over endringene i takstene følg denne lenken, eller last ned dokumentet på høyre side.

author

Daniel Wærnes
Den norske legeforening

Normaltariffen inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler leger kan ta for de tjenester som utføres. Her finner du også oppdatert prisliste/takstplakat for fastleger og avtalespesialister.