Ny normaltariff i kraft fra 1. juli 2013

Legeforeningens oppdaterte taksthefter vil foreligge på nett fra 12. juli 2013 og vil bli sendt ut med tidsskriftet i august. 

Ny normaltariff i kraft fra 1. juli 2013
Illustrajonsfoto: Colourbox.com

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege fra 1 juli 2013 kan lastes ned på høyre side.

Eller følg denne lenken for å lese gjeldende forskrift fra 1. juli 2013.

author

Daniel Wærnes
Den norske legeforening

Normaltariffen inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler leger kan ta for de tjenester som utføres. Her finner du også oppdatert prisliste/takstplakat for fastleger og avtalespesialister.