Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 22.8. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Nytt sentralstyrereferat
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Les referatet fra sentralstyremøte 22.8.2013 her.

Dette og tidligere sentralstyremøtereferater finner du ved å velge "Organisasjon" under menyvalget "Legeforeningen". Velg deretter "Sentralstyret og referater fra sentralstyremøter" og "Referater fra sentralstyremøter".

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene