Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 26.9. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Nytt sentralstyrereferat
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Les referatet fra sentralstyremøtet 26.9.2013 her.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene