Opplæring i sykmeldingsarbeid: Egenerklæring må sendes elektronisk

En del leger sender egenerklæring om fullført opplæring i sykmeldingsarbeid som brevpost. Men egenerklæringen må sendes elektronisk til Nav.

Opplæring i sykmeldingsarbeid: Egenerklæring må sendes elektronisk
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fra 1. januar må leger som har rett til å sykmelde dokumentere god kunnskap om sykmeldingsarbeid. Leger som allerede har den lovpålagte kunnskapen kan levere inn en egenerklæring som opplyser om hvordan kompetansekravet er oppfylt. Egenerklæringen kan bare leveres elektronisk til Nav. Det viser seg at mange leger sender egenerklæringsskjema i posten og på den måten pådrar seg dobbeltarbeid. Nav sender disse egenerklæringene tilbake til avsenderen sammen med et brev hvor de beskriver hvordan egenerklæringen skal utfylles elektronisk.

Egenerklæringsskjema og e-læringskurset i sykmeldingsarbeid
Forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger