Positivt sykehusløfte fra Høyre

Høyre la mandag frem ti tiltak som skal styrke kvaliteten på offentlige sykehus. - Legeforeningen støtter flere av tiltakene og mener det er positivt at vi nå kan forholde oss til tydeligere og mer konkrete løfter, sier president Hege Gjessing.

Positivt sykehusløfte fra Høyre
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I sjette etasje av Høyres hus i Oslo la stortingsrepresentant Bent Høie og partileder Erna Solberg 2. september frem Høyre sine ti tiltak for å bedre offentlige sykehus. Det uttalte målet er at tiltakene skal gi gode og robuste sykehus, samt forutsigbare rammer til ansatte og pasienter.

Konstruktive tiltak for sykehusene

Høyre anslår at veksten i spesialisthelsetjenesten vil være om lag 12 milliarder kroner i neste stortingsperiode. Solberg fastslo at utgiftene for å gjennomføre Høyres forslag om fritt behandlingsvalg vil komme i tillegg til disse 12 milliardene.

Det som ble konkretisert på mandagens pressekonferanse var blant annet følgende tiltak:

  • En nasjonal helse- og sykehusplan som skal utvikles i samarbeid med fagmiljøene og lokalmiljøene, og vedtas av Stortinget. Planen skal være et styringsverktøy med tanke på krav og fremtidig planlegging av sykehusbygg, kvalitet, utdanning og spesialisering
  • At pasientopplevd kvalitet skal være en fast del av kvalitetsmålingene. Stortinget skal orienteres om kvalitets- og pasientsikkerhetssituasjonen fra Statens helsetilsyn og pasient- og brukerombudene, hvis landsomfattende rapporter skal omgjøres til en egen stortingsmelding
  • Fjerne unødvendig byråkrati ved å legge ned de regionale helseforetakene, fjerne unødvendig rapportering og organisere aktiviteten rundt kjerneoppgavene
  • Opptrapping av rusbehandling og psykisk helsevern. Høyre ønsker å gjeninnføre regelen om at den årlige veksten innen rus og psykisk helsevern skal være høyere enn veksten i somatikk

Etterlyser faste stillinger

- Legeforeningen ønsker å være en sentral part i utviklingen av de offentlige sykehusene. Vi ser det som positivt at mange av Høyres tiltak er i tråd med Legeforeningens anbefalinger, sier Gjessing.

Gjessing ønsker like fullt å understreke at det er ett viktig tiltak som ikke diskuteres i Høyre sin tiltakspakke, nemlig faste stillinger.

- Dersom Høyre er opptatt av å fremme kvalitet og pasientsikkerhet ved de offentlige sykehusene må de også være pådrivere for faste stillinger for sykehuslegene. I dag er 95 prosent av alle yngre sykehusleger i spesialisering midlertidig ansatte. Økt kvalitet i spesialisthelsetjenesten er avhengig av trygghet og åpenhet og faste stillinger er en viktig forutsetning i dette arbeidet.

Følg denne lenken for en fullstendig versjon av Høyres tiltakspakke