- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

- Smertegrensen er nådd
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

"Etter fem år med vedvarende sprengt kapasitet og underfinansiering, mener Legeforeningen og tillitsvalgte at smertegrensen er nådd. De forventer at landets nye helseminister og regjering gir dem bedre rammer:

- Samtidig med at både Ahus og OUS har en betydelig befolkningsvekst i nedslagsområdet, har kapasiteten blitt tatt ned. Derfor mener vi at for å avhjelpe situasjonen må man gjenopprette Aker og bruke Lovisenberg og Diakonhjemmet. Ahus må enten få bygge nytt eller få et redusert pasientgrunnlag. En akutt løsning kan også være å la sykehuset midlertidig få slippe en del av pasientene, sier president Hege Gjessing til VG.

Landets nye helseminister har tiltro til legene, men konstaterer at det er et sprik mellom virkelighetsoppfatningen til ledelsen og ansatte ved OUS.

- Jeg mener at det er en kontinuerlig utfordring, spesielt ved OUS å få til en felles virkelighetsforståelse mellom ledelsen og tillitsvalgte.

- Vi har store utfordringer foran oss, men ikke utfordringer som ikke er håndterbare. I utgangspunktet er det veldig mange pasienter som får god behandling, og det har pågått kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er et stort spørsmål om vi har en samlet plan for å få nok kapasitet i årene fremover. Det er en av grunnene til at vi etablerer en nasjonal sykehusplan, sier Bent Høie."

Saken kan leses i sin helhet i nettutgaven av VG, torsdag 7.11

Ståle Clementsen, hovedtillitsvalgt ved Ahus, sin kronikk om sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs avgang "Et umulig oppdrag" kan leses ved å følge denne lenken.