Spekters jakt på Arbeidstilsynet

Spekters syn på Arbeidstilsynet står i sterk kontrast til Legeforeningens syn og tilbakemeldinger vi får fra Spekters egne medlemmer – ledelsen ved sykehus. Det skriver president Hege Gjessing i fredagens utgave av Ukeavisen Ledelse.

Spekters jakt på Arbeidstilsynet
Hege Gjessing

Lars Haukaas i Spekter hevder at Arbeidstilsynet er for mye opptatt av å jakte på feil (Ukeavisen Ledelse 15.2). Haukaas er heller ikke fornøyd med at Arbeidstilsynet vil satse strategisk på helse og sosial, som av tilsynet omtales som en «utsatt næring». Dette er besynderlige tanker fra en stor arbeidsgiverforening, men ikke overraskende. Spekters syn på Arbeidstilsynet står i sterk kontrast til Legeforeningens syn og tilbakemeldinger vi får fra Spekters egne medlemmer – ledelsen ved sykehus.

Lite kontroll

Sykehusene er store, profesjonelle aktører. Likevel har de oppsiktsvekkende lite kontroll på HMS-feltet. Dette er avdekket i blant annet God vakt-kampanjen til Arbeidstilsynet og i videre oppfølgingsarbeid. En ting er alle de tusen bruddene på arbeidstid som er avdekket, noe annet at helseforetakene ikke har hatt systemer for registrering av legers reelt arbeidet tid. Foretakene har heller ikke hatt oversikt over total arbeidsmengde og arbeidstid for den enkelte lege. Dette er realiteten for den yrkesgruppen i samfunnet som har videst unntak fra arbeidstidsbestemmelsene og som jobber mest ubekvem arbeidstid. Da Arbeidstilsynet i 2010 ba St. Olavs Hospital i Trondheim om en oversikt over de ti legene som jobbet mest overtid, var det en stor jobb å finne frem reelle tall. Likevel var både ledelsen og de tillitsvalgte overbevist om at de ikke hadde funnet de legene som faktisk hadde jobbet mest.

Telle feil

Legeforeningen oppfatter ikke at Arbeidstilsynet er opptatt av å telle feil eller formelle brudd. Det griper media mer tak i. Arbeidstilsynet er opptatt av at virksomhetene har systemene på plass. Hvis det med et veletablert system oppdages brudd, får ingen virksomhet smekk på fingeren av Arbeidstilsynet. Det vesentlige er at internkontrollsystemet faktisk er på plass, slik at bruddene oppdages og håndteres av ledelsen. Ved behov for unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, er det helt avgjørende at ordningen som ønskes blir vurdert av ledelsen og tillitsvalgte. Dersom begge parter finner ordningen forsvarlig, gir dagens arbeidsmiljølov den nødvendige fleksibilitet. Det som kreves av arbeidsgiversiden er oversikt over arbeidsordningene, en ryddig prosess og samarbeid med arbeidstakersiden.     

Spekter og Legeforeningen var nylig på felles besøk ved St. Olavs Hospital. Der fikk vi høre en sykehusledelse som oppfatter Arbeidstilsynet som en medspiller – en aktiv og god rådgiver i arbeidet med å få innført gode systemer og rutiner for HMS. Under besøket innrømmet ledelsen at det har tatt dem mange år å forstå viktigheten av dette arbeidet og å få kontroll på de ansattes arbeidstid. Her har Spekter fortsatt noe å lære.

Hege Gjessing, president i Legeforeningen

Innlegget sto på trykk i Ukeavisen Ledelse fredag 8. mars 2013