Opphever stans i behandling av nye veilederavtaler

Ny forskriftsendring sikrer at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege videreføres. Helseministeren grep inn etter henvendelse fra Legeforeningen.

Opphever stans i behandling av nye veilederavtaler
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legeforeningen ble den 5. desember gjort kjent med at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/EØS-land ble stanset. Dette førte til en dramatisk stans i rekruttering og økonomisk usikkerhet for en rekke leger og kommuner.

Legeforeningen gav saken høyeste prioritet og har jobbet aktivt mot myndighetene for å få til en hensiktsmessig løsning. Departementet ble løpende orientert om sakene som kom inn, totalt ca 70 enkeltsaker og en massiv pågang på telefon. Da avklaringer tok tid ba Legeforeningen helseministeren gripe inn for å finne en snarlig løsning.

Fredag 20. desember la Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) frem forskriftsendringer som gjør at den tidligere godkjenningspraksisen videreføres inntil videre. 

Legeforeningen er glad for at helseministeren har sørget for en foreløpig løsning. Samtidig bekrefter denne saken hvor viktig det er med dialog og konsekvensvurdering i forkant. Det forventes at Legeforeningen blir involvert i det videre arbeidet.

Endringene i forskrift om veiledet tjeneste kan leses ved å følge denne lenken.