Startskudd for mellomoppgjøret i sykehus

Årets mellomoppgjør for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus er i gang.

Startskudd for mellomoppgjøret i sykehus
Mellomoppgjøret er i gang. Foto Lise B. Johannnssen

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne, herunder Legeforeningen, møtes til innledende sentrale forhandlinger kl 0930 i dag. I forhandlingene skal partene legge en overordnet plan for forhandlingene.

Følg med på legeforeningen.no for oppdatert informasjon om utviklingen i forhandlingene.

Mellomoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak og på Lovisenberg Diakonale Sykehus, til sammen ca. 10 800 medlemmer i Legeforeningen. I et mellomoppgjør forhandler partene kun om lønnstillegg - ikke om endringer i tekstlige elementer i tariffavtalene.