Midlertidig stopp i behandling av nye veilederavtaler for EU/EØS-utdannede

Behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/ EØS land er midlertidig stanset. Legeforeningen arbeider nå for å unngå uhensiktsmessige konsekvenser.

Midlertidig stopp i behandling av nye veilederavtaler for EU/EØS-utdannede
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er en betingelse for å få refusjon fra HELFO at man enten har veilederavtale eller oppfyller kravet til tre års veiledet tjeneste, jf forskrift om dette. Det stilles spesifikke krav til utdanning og erfaring (i to år) for å få slik veilederavtale. Etter kontakt med svenske og danske myndigheter har Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) nå midlertidig stanset behandlingen av slike saker for de fleste søkere fra andre EU/EØS land. Norskutdannede med norsk turnus blir ikke berørt. De som kan dokumentere godkjenning som allmennlege fra en annen EØS-stat (EU-lege) blir heller ikke berørt.

Endringen av praksis kan få store konsekvenser for leger som har planlagt oppstart av legevirksomhet på bakgrunn av tidligere praksis, og som nå er satt på vent. Legeforeningen er i kontakt med sentrale helsemyndigheter for å oppnå snarlig avklaring og forebygge uhensiktsmessige konsekvenser for leger, pasienter og kommuner.

Vi ber om at de leger dette angår kontakter Legeforeningen gjennom JA@legeforeningen.no, slik at vi får oversikt over totalomfanget av slike saker. 

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene