Tomme rom på Aker, korridorpasienter på Ahus

Fredag var det 34 korridorpasienter på Ahus, på Aker er det tomme pasientrom, skriver Aftenposten.no i dag.

Tomme rom på Aker, korridorpasienter på Ahus
Foto: Anders Bayer

Sprengt kapasitet

- Kapasiteten er sprengt i hele hovedstadsområdet. Ullevål og Rikshospitalet er smekkfulle. Hos oss ligger det gjerne 20 øyeblikkelig-hjelp-operasjoner på vent bare innen ortopedi hver morgen på Ullevål, men på Ahus er situasjonen enda vanskeligere. Samtidig ser vi en kraftig befolkningsvekst i området, sier Christian Grimsgaard. Legene mener man umiddelbart bør sette i gang med å utnytte Aker sykehus.

Må bruke Aker sykehus i større grad

- På Aker kan vi raskt sette i stand nye sengeposter, og øke kapasiteten. På to-tre år kan vi øke kapasiteten med 150 senger, sier legetillitsvalgt Christian Grimsgaard. Han viser rundt på sykehuset, åpner dører til tomme rom, og til et av Akers 12 moderne operasjonsstuer.

- Operasjonsalene er i funksjon i dag, men om ett år vil de stå tomme. Det er ingen konkrete planer for videre bruk, sier Grimsgaard, som representerer legene ved Rikshospitalet. Han mener man kan løse utfordringer med kø og korridorpasienter ved å ta i bruk Aker sykehus igjen.

Les hele artikkelen "Det er tomme rom på Aker og korridorpasienter på Ahus" på Aftenposten.no.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening