Varsku om legevakt

- Når legevaktene drives på bristepunktet, legene har ikke tid til å følge opp jobben skikkelig og i verste fall ikke får behandlet pasientene på en forsvarlig måte, må det ropes et kraftig varsku, skriver president Hege Gjessing i lørdagens utgave av Tønsbergs Blad.

Varsku om legevakt
Hege Gjessing

Artikkelen i TB 21. januar om fastleger og legevakt, viser på en tydelig måte den pressede situasjonen ved legevakten i distriktet. Problemet som tas opp er ikke unikt for Tønsberg.

Mange kommunale legevakter sliter i dag med å tilby sine innbyggere et faglig godt tilbud kveld- og nattetid. Det er alvorlig at mange fastleger ser seg nødt til å sette bort vaktene sine fordi pasientsikkerheten er under press. Når legevaktene drives på bristepunktet, legene har ikke tid til å følge opp jobben skikkelig og i verste fall ikke får behandlet pasientene på en forsvarlig måte, må det ropes et kraftig varsku.

Hvert år har legevaktene rundt to millioner pasientkonsultasjoner. Men legevakttjenestene har ikke utviklet seg i takt med den medisinske utviklingen de siste ti årene, noe også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin bruker som begrunnelse for at de kommunale legevaktene trenger en betydelig opprustning. For å sikre befolkningen i hele landet en kvalitativt god akuttberedskap på kveld og natt, jobber Legeforeningen for en nasjonal legevaktreform. Den må inneholde nasjonale minstestandarder for blant annet kvalitet og bemanning. Legevakten skal være en trygg inngangsport til helsetjenesten ved akutte situasjoner.

Samtidig trengs det flere fastleger. Den nye fastlegeforskriften som trådte i kraft ved nyttår, pålegger fastlegene flere nye oppgaver. Mange kommuner har ikke den legedekningen som skal til for å etterleve dette. Det er derfor avgjørende at det blir vedtatt en opptrappingsplan for fastlegeordningen. Skjer ikke det, blir det vanskelig for fastlegene å tilby et enda bedre tilbud og den kommunale legevakten vil bli skadelidende.

Hege Gjessing, president i Legeforeningen

Innlegget sto på trykk i Tønsbergs Blad lørdag 2. februar 2013